THANH TOÁN

Khách hàng phải thanh toán toàn bộ 100% chi phí đơn hàng sau khi đặt hàng từ GENSTONE.vn

NỘI DUNG THANH TOÁN

  • Tổng giá trị của đơn hàng
  • Chi phí vận chuyển
  • Chi phí phát sinh khác (nếu có)

Các chi phí này sẽ được GENSTONE.vn thông báo qua điện thoại mà khách hàng đã đăng ký để nhận hàng từ GENSTONE.vn trong đơn đặt hàng.

Đối với các khách hàng tự đến GENSTONE.vn để nhận hàng. Vui lòng đặt hàng, sau đó chuyển khoản & thanh toán cho GENSTONE.vn trước.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  • COD (áp dụng cho đơn hàng <20tr)
  • Chuyển khoản trực tiếp qua các tài khoản ngân hàng theo Cú pháp: Ma so don hang – Ten Dai Ly